Monday, 5 May 2014

zagadki zamku Tulliallan w Kincardine jako siedziby Polskich Sil Zbrojnych w Wielkiej Brytanii

slow kilka o


Tulliallan Castle bylo siedziba glowna sztabu Polskich Sil Zbrojnych na Zachodzie. Na pamiatke tego spotkania prezydent RP na uchodztwie  Wladyslaw Raczkiewicz i  premier General Wladyslaw Sikorski  posadzili sosny! - o wszedzie to odnajduje! Z polskich stron wszystko milczy. Tylko znane fakty o Wyspie Wezy - Bute na zachod od Glasgow. A o tym spotkaniu wszystko milczy. 
  
During World War II, Tulliallan became the Scottish Headquarters of the Free Polish Army. Trees were planted in the grounds by Polish President Wladyslaw Raczkiewicz (1885 - 1947) and Prime Minister Wladyslaw Sikorski (1881 - 1943), and Polish symbols remain prominent in the house.
I teraz pytanie; Czy to bylo spotkanie przed  wojna czy w trakcie jej trwania. Polskie strony? Natomiast anglojezyczne co do zamku Tullillalan podaja to. 

The pre-war Polish government escaped capture by the Germans by fleeing to Romania. There they were interned. Efforts to get them released proved unsuccessful. At the end of September Wladyslaw Raczkiewicz was appointed as the new President of Poland and General Wladyslaw Sikorski as Prime Minister and Supreme Commander. General Sikorski visited Britain between 14 and 20 November 1939. He inspected the Polish submarines Wilk and Orzel at Dundee and at Rosyth the Polish destroyers GromBlyskawica and Burza.

 Na obu plakietkach  widnieje data 1941 rok. Wiec przypuszczam, ze spotkanie  w takcie trwania juz rzeczy nieprzyjemnych pomiedzy prezydentem a Naczelnym Wodzem -  19 czerwca 1940 spotkał się z premierem Winstonem Churchillem i obiecał mu, że polskie oddziały będą walczyć razem z brytyjskimi aż do zwycięstwa. 5 sierpnia 1940 podpisał umowę w sprawie odbudowy polskiej armii i rządu polskiego na wychodźstwie w Wielkiej Brytanii. W wyniku ewakuowania polskich żołnierzy na Wyspy, a rządu do Londynu, w tych strukturach powstały zalążki armii, floty wojennej i handlowej oraz lotnictwa. Po utworzeniu kolaboranckiego państwa Vichy i rozłamu we francuskich siłach zbrojnych, armia polska w Wielkiej Brytanii i na Bliskim Wschodzie stała się na pewien czas drugą co do wielkości aliancką siłą zbrojną.
Proces ewakuacji polskich oddziałów na Wyspy Brytyjskie i związane z tym problemy wpłynęły na wykształcenie się wielu nieporozumień osobistych pomiędzy politykami emigracyjnymi, które z kolei doprowadziły do kryzysu w rządzie na uchodźstwie. 18 lipca prezydent Raczkiewicz przesłał Sikorskiemu pismo, w którym odwołał go ze stanowiska premiera. Generał nie przyjął go, ale prezydent na szefa rządu desygnował Zaleskiego. Głównym powodem zdymisjonowania Sikorskiego był jego stosunek do ZSRR. Uważał on, że trzeba poszukiwać porozumienia ze Związkiem Radzieckim. 19 czerwca Sikorski złożył rządowi brytyjskiemu memoriał, w którym przewidywał utworzenie 300-tysięcznej armii złożonej z Polaków przebywających w ZSRR. Dokument ten nie był konsultowany ani z prezydentem, ani z resztą gabinetu. Tymczasem zarówno Raczkiewicz, jak i Zaleski twierdzili, że Polska jest w stanie wojny zarówno z Niemcami, jak i ze Związkiem Radzieckim. Przeciwko dymisji Sikorskiego opowiedziała się grupa oficerów związana z Wodzem Naczelnym, jak również Rada Narodowa. 20 lipca Władysław Raczkiewicz zmuszony był wycofać swą decyzję. Generał Sikorski zatrzymał stanowisko szefa rządu, ale pod warunkiem rezygnacji z planów rozpoczęcia rokowań z ZSRR. Dzięki temu zwiększyły się wpływy obozu sanacyjnego na politykę zagraniczną rządu RP na uchodźstwie.
i bedzie mnie to meczylo teraz no! Wyspa Bute, Zamek Barony i Polska mapa Szkocji, cmentarz w Edynburgu juz znamy. O o tym w Kincardine nie wiedzialabym wcale gdyby nie uczynna kobieta, ktora otworzyla nam bramy cmentarza. Poinformowala takze o tym, tzn o korpusu kadetow policyjnych i wspomnianych juz drzewach posadzonych przez prezydenta Raczkiewicza i generala Sikorskiego.
No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.