Przykazania Boże
Jam jest Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
 2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego nadaremnie.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca twego i matkę twoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
.
Przykazania kościelne
 1. Ustanowione przez Kościół dni święte święcić.
 2. W niedziele i święta we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć.
 3. Posty nakazane zachowywać.
 4. Przynajmniej raz w roku spowiadać się i w czasie wielkanocnym Komunię świętą przyjmować.
 5. W czasach zakazanych zabaw hucznych nie urządzać.

.
Siedem Sakramentów świętych
 1. Chrzest.
 2. Bierzmowanie.
 3. Najświętszy Sakrament.
 4. Pokuta.
 5. Ostatnie Namaszczenie.
 6. Kapłaństwo.
 7. Małżeństwo.
.
Siedem darów Ducha świętego
 1. dar mądrości,
 2. dar rozumu,
 3. dar rady,
 4. dar męstwa,
 5. dar umiejętności,
 6. dar pobożności,
 7. dar bojaźni Bożej.
.
Cnoty Boskie
 1. Wiara.
 2. Nadzieja,
 3. Miłość
.
Główne cnoty obyczajowe
 1. Roztropność,
 2. Sprawiedliwość,
 3. Wstrzemięźliwość,
 4. Męstwo.
.
Cnoty przeciwne wadom głównym
 1. Pokora,
 2. Szczodrobliwość,
 3. Czystość,
 4. Życzliwość,
 5. Umiarkowanie w jedzeniu i piciu,
 6. Łagodność
 7. Pilność.
.

Uczynki miłości bliźniego
A. Względem duszy:
 1. Grzeszących upominać,
 2. Nieumiejętnych pouczać.
 3. Wątpiącym dobrze radzić,
 4. Strapionych pocieszać,
 5. Krzywdy cierpliwie znosić,
 6. Urazy chętnie darować,
 7. Za żywych i umarłych modlić się.
B. Względem ciała:
 1. Głodnych nakarmić,
 2. Spragnionych napoić,
 3. Podróżnych w dom przyjąć,
 4. Nagich przyodziać,
 5. Chorych nawiedzać,
 6. Więźniów pocieszać,
 7. Umarłych grzebać.
.
Grzechy przeciw miłości bliźniego: grzechy cudze
 1. Radzić do grzechu,
 2. Grzech nakazywać,
 3. Na grzech drugich zezwalać,
 4. Innych do grzechu pobudzać,
 5. Grzech drugich pochwalać.
 6. Na grzech drugich milczeć,
 7. Grzechu nie karać,
 8. Do grzechu drugiemu pomagać,
 9. Grzechu innych bronić.
.
Grzechy główne
 1. Pycha,
 2. Chciwość,
 3. Nieczystość,
 4. Zazdrość,
 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu,
 6. Gniew,
 7. Lenistwo.
.
Ostateczne rzeczy człowieka:
 1. Śmierć
 2. Sąd
 3. Niebo - albo
 4. Piekło.
.
Dążenie do doskonałości chrześcijańskiej
 1. Unikaj złego!
 2. Czyń dobrze!
 3. Ćwicz się w cnocie!
 4. Naśladuj Chrystusa Pana!

 Z racji rozmyslan podaje ciocine zdjecie z cmentarza w Edynburgu. Na zdjeciu cmentarz co trudno nie zauwazyc (czesc umartwiania i nedznych prochow zycia) i lampa, ktora zamiast oswietlac te nasze mroki to przystrojona jest w slupek ostrzegawczy. Tak jakby wiecznie swiecil ale wykrzyknikiem. Zalujcie i umartwiajcie sie! Bo i tak nic innego Was nie czeka. 
To pisalam ja- wasza Zlo.