Thursday, 10 November 2011

przykre wspomnienia dzoany

Nie chcę iść do piekła
Dzoana z wojewodztwa londynskiego na pewno tam nie trafi)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.